Hình ảnh

Sửa chữa trục khuỷu bơm tẩy gỉ bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi, sửa chữa các loại cổ trục rulo, roto động cơ

Hình ảnh

Sửa chữa cổ trục roto động cơ 8 tấn bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi cổ trục quạt 11 tấn bằng Laser cladding

Hình ảnh

Quá trình phục hồi trục lệch tâm bằng Laser cladding

Hình ảnh

Nhiệt luyện gang bàn máy doa bằng Laser

Hình ảnh

Phục hồi trục vít máy ép nhựa bằng Laser cladding

Hình ảnh

Cân bằng động con lăn looper D240 nhà máy thép

Hình ảnh

Phục hồi lỗ hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi kích thước lỗ cho dao nghiền sai kích thước bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi rulo máy in bao bì flexo bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo dao cạo xỉ kẽm nhà máy thép bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo khuôn tạo lỗ tấm Panel bê tông nhẹ bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi đĩa phanh bằng Laser cladding - Brake disc repair bay Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi bánh xe sàn chuyển phôi bằng Lasercladding

Hình ảnh

Phục hồi cụm nghiền động 2 bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo Ống lót bơm tẩy gỉ bằng Lasercladding

Hình ảnh

Hàn phủ Rulo inox bằng Lasercladding

Hình ảnh

Phục hồi cánh quạt máy nén khí bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi gối bi quạt tăng áp nhà máy gạch ngói bằng Laser cladding

Hình ảnh

Laser cladding repair