Hình ảnh

Sửa chữa cổ trục máy cán nhà máy thép bằng Laser cladding

Hình ảnh

Sửa chữa trục tubor máy phát điện bằng Laser cladding

Hình ảnh

Sửa chữa trục khuỷu bơm tẩy gỉ bằng Laser cladding

Hình ảnh

Sửa chữa trục máy tạo nhựa D248 bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi, sửa chữa vỏ hộp số, động cơ bằng Laser cladding

Hình ảnh

Nhiệt luyện laser cho bàn máy doa bằng gang

Hình ảnh

Phục hồi, sửa chữa chi tiết máy trong nhà máy nhiệt điện

Hình ảnh

Sửa chữa trục vít nhựa bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi, sửa chữa các loại cổ trục rulo, roto động cơ

Hình ảnh

Sửa chữa cổ trục roto động cơ 8 tấn bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi cổ trục quạt 11 tấn bằng Laser cladding

Hình ảnh

Quá trình phục hồi trục lệch tâm bằng Laser cladding

Hình ảnh

Nhiệt luyện gang bàn máy doa bằng Laser

Hình ảnh

Phục hồi trục vít máy ép nhựa bằng Laser cladding

Hình ảnh

Cân bằng động con lăn looper D240 nhà máy thép

Hình ảnh

Phục hồi lỗ hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi kích thước lỗ cho dao nghiền sai kích thước bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi rulo máy in bao bì flexo bằng Laser cladding