Hình ảnh

Phục hồi lỗ hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi kích thước lỗ cho dao nghiền sai kích thước bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi rulo máy in bao bì flexo bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo dao cạo xỉ kẽm nhà máy thép bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo khuôn tạo lỗ tấm Panel bê tông nhẹ bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi đĩa phanh bằng Laser cladding - Brake disc repair bay Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi bánh xe sàn chuyển phôi bằng Lasercladding

Hình ảnh

Phục hồi cụm nghiền động 2 bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo Ống lót bơm tẩy gỉ bằng Lasercladding

Hình ảnh

Hàn phủ Rulo inox bằng Lasercladding

Hình ảnh

Phục hồi cánh quạt máy nén khí bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi gối bi quạt tăng áp nhà máy gạch ngói bằng Laser cladding

Hình ảnh

Laser cladding repair

Hình ảnh

Phục hồi trục đầu ra hộp giảm tốc bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi lỗ bi ly hợp ma sát kiêm puly bánh đà bằng Laser cladding

Hình ảnh

Laser cladding Phương Đông 2023

Hình ảnh

Phục hồi gối bi trục đầu ra hộp giảm tốc máy ép viên bằng Lasercladding

Hình ảnh

Phục hồi tuabin francis 4MW bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi cổ trục D130 mặt bích rulo bằng Laser cladding

Hình ảnh

Phục hồi trục vít 200 máy ép đùn bằng Laser cladding

Hình ảnh

Chế tạo seal hợp kim thay thế seal ceramic nhà máy nhiệt điện