Ứng dụng que hàn Philarc trong nhà máy gạch ngói, đất sét nung

Ứng dụng


Que hàn Philarc ứng dung cho hàn đắp cứng chống mài mòn và sửa chữa thiết bị trong các nhà máy sản xuất gạch ngói – vật liệu đất sét nung như :
  • Hàn đắp cứng chống mài mòn cho cánh xoắn máy đùn – trái tim của nhà máy gạch ngói
  • Hàn đắp cứng chống mòn cho khuôn gạch không nung.
  • Vít tải liệu : các băng tải vít, chân trộn , dao nhào …
  • Hàn đắp cứng chống mòn cho búa nghiền than , nghiền xỉ than , rulo nghiền…
  • Hàn đắp cứng răng gầu xúc và 2 đầu lưỡi ủi..
  • Hàn đắp cứng quả lô cán đất , đá….

Nhận xét