Fero hợp kim - hợp kim của thép tiền chếHợp kim ferô có thể xem như là các hợp kim của sắt với hàm lượng cao của các nguyên tố khác, ví dụ như silic, mangan, crôm... Hợp kim ferô được sử dụng như là nguyên liệu ban đầu chủ yếu cho sản xuất thép.

Sau đây là các hợp kim ferô điển hình:

FeMn - ferô mangan
FeCr - ferô crôm
FeMg - ferô magiê
FeMo - ferô molipđen - min. 60% Mo, max. 1% Si, max. 0,5% Cu
FeNi - ferô niken
FeTi - ferô titan - 10..30-65..75% Ti, max. 5-6,5% Al, max. 1-4% Si
FeV - ferô vanađi
FeSi - ferô silic - 15-90% Si
FeB - ferô bo - 12-20% bo, max. 3% of silic, max. 2% nhôm, max. 1% cacbon
FeP - ferô phôtpho
FeCe - ferô xeri
FeNb - ferô niobi, có thể gọi ferô columbi
FeW - ferô wolfram
FeAl - ferô nhôm
SiMn - silic mangan
FeSiMg – ferô silic magiê (với Mg từ 4 tới 25 %), còn gọi là nodulizer


Nhận xét