Quy trình phục hồi Rulo cán máy đúc liên tục

 Quy trình phục hồi Rulo cán của máy đúc liên tục

Tiện loại bỏ đường hàn cũ

Lắp đồ gá và hàn ngoài

Tháo đồ gá, hàn đắp bằng máy PTA

Kiểm tra trên máy tiện và nắn bằng thủy lực

Tiện móc lỗ C

Tiện móc lỗ D

Tiện đường kính ngoài


Nhận xét