Phủ WC Volfram Cacbit (Tungsten Carbide) cho tang cuốn cáp thép

 Vật liệu: Volfram CarbitDanh mục bài

Biểu mẫu liên hệ

Gửi