Phủ WC Volfram Cacbit (Tungsten Carbide) cho tang cuốn cáp thép

 Vật liệu: Volfram CarbitNhận xét

Danh mục bài

Biểu mẫu liên hệ

Gửi