Phục hồi Trục Piston, Xi lanh thuỷ lực- Repairing Piston Rod, Hydraulic Cylinder

 


Chúng tôi chuyên cung cp dch v hàn ph hàn phc hi, hàn ph cng nhng chi tiết cơ khí chuyên chu mài mòn, ăn mòn, chu nhit độ cao…

 

Liên h vi chúng tôi để được tư vn và h tr:
CÔNG TY TNHH TH
ƯƠNG MI VÀ CÔNG NGHIP PHƯƠNG ĐÔNG
Đ/C: Ngõ 70, Đản d, Uy N, Đông Anh, Hà Ni
ĐT/zalo: 0987.822.360

Nguồn: https://lasercladding.pro/han-phuc-hoi-truc-piston-xi-lanh-thuy-luc-bang-cong-nghe-lasser-cladding/

Nhận xét