Hợp tác phát triển cùng Bộ môn hàn và công nghệ kim loại – Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

 

 

Bộ môn hàn Đại học Bách Khoa Hà Nội thăm công ty Phương Đông
Bộ môn hàn Đại học Bách Khoa Hà Nội thăm công ty Phương Đông

 

 

 

 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn hàn và công nghệ kim loại - Đại học Bách Khoa Hà Nội (1963 - 2023)
Kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn hàn và công nghệ kim loại 
 Đại học Bách Khoa Hà Nội (1963 – 2023)
Nguồn: https://lasercladding.pro/hop-tac-phat-trien-cung-bo-mon-han-truong-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi/

Nhận xét