Plasma là gì? Ứng dụng trong cơ khíPlasma là gì?


Plasma được coi là trạng thái thứ tư của vật chất. Ba trạng thái khác là rắn, lỏng và khí. Plasma là một đám mây proton, neutron và electron, nơi tất cả các electron đã rời khỏi các phân tử và nguyên tử tương ứng của chúng, tạo cho plasma khả năng hoạt động như một tổng thể chứ không phải là một nhóm các nguyên tử. Một plasma giống như một chất khí hơn bất kỳ trạng thái vật chất nào khác bởi vì các nguyên tử không tiếp xúc liên tục với nhau, nhưng nó hoạt động khác với chất khí. Nó có những gì các nhà khoa học gọi là hành vi tập thể. Điều này có nghĩa là plasma có thể chảy như chất lỏng hoặc nó có thể chứa các khu vực giống như các khối nguyên tử dính lại với nhau.

Dạng chất khí ion hóa (không phải dạng hạt nhân trần) sẽ có nhiệt độ thấp hơn và dễ dàng tạo ra hơn. Nó chỉ cần làm ion hóa không khí là được.

 Nhiệt độ của plasma


Nhiệt độ trong plasma được trải trên một khoảng rất rộng. Đối với plasma có nhiệt độ thấp, ta gọi là plasma lạnh và ngược lại. Plasma lạnh được sử dụng phổ biến trong các máy cơ khí, tiêu tiểu là máy PTA (plasma tranferred arc) từ 8000 đến 18.000 độ C.

Nhiệt độ của các máy cơ khí dùng plasma thường từ vài nghìn độ C đến vài chục nghìn độ C. Nhiệt độ này không thể đo đạc trực tiếp mà thông qua các máy phân tích bức xạ.

Nhận xét