Quy trình phục hồi chi tiết Power nozzle – Compensation piston Kim phun máy thủy điện

 


1. Yêu cầu gia công 

a. Mô tả

- Bề mặt trụ Ø239.6 của piston bị xước

b. Nội dung sửa chữa

- Phục hồi toàn bộ bề mặt Ø239.6 bị xước đạt kích thước và độ bóng yêu cầu của bản vẽ

c. Yêu cầu

- Sử dụng vật liệu đồng nhất để phục hồi chi tiết. Vật liệu là X3 Cr Ni Mo 13 4.

2. Quy trình gia công

a. Thiết kế đồ gá

- Thiết kế đồ gá mài và phun HVOF

b. Xử lý bề mặt - mài

- Đo kiểm tra kích thước

- Sử dụng đồ gá mài để mài toàn bộ vùng bị xước

c. Phun HVOF

- Đo kiểm kích thước

- Gá đặt trên máy phun HVOF sử dụng đồ gá

- Lựa chọn bột phun HVOF: DTS-H SS410 (tham khảo 3.a)

- Phun đạt kích thước dương

d. Mài bề mặt

- Đo kiểm tra kích thước

- Sử dụng đồ gá mài để mài đạt kích thước Ø239.6 h9(+0/ -0.115)

e. Đo kiểm, đóng gói

- Đo kiểm tra chi tiết

- Đóng gói
3. Thông tin kiểm tra

a. Thông tin bột phun HVOF

Thermal spray powder DTS-H SS410

Thành phần kim loại 

Cr

Ni

Mn

C

Si

Fe

7 - 30

0.5 - 5

-

-

-

-


Hãng sản xuất

Diffusion Engineers Limited


b. Máy thực hiện gia côngNhận xét