Chế tạo Búa đập máy nghiền đứng bằng vật liệu MMC Metal Matrix Composite

 Vật liệu sử dụng

Để nâng cao hơn nữa tuổi thọ chống mài mòn của búa đập, nó được sản xuất bằng cách lựa chọn quy trình đúc hỗn hợp gốm bằng thép có hàm lượng mangan cao hoặc thép mactenxit. Nghĩa là, lớp hỗn hợp kim loại gốm được hình thành bằng cách đúc các hạt gốm trên bề mặt của (thép mangan cao) hoặc thép mactenxit. Khả năng chống mài mòn của lớp composite này gấp 2-3 lần so với thép mangan cao. 
Nhận xét