Chế tạo Búa đập máy nghiền đứng bằng vật liệu MMC Metal Matrix Composite

 Vật liệu sử dụng

Để nâng cao hơn nữa tuổi thọ chống mài mòn của búa đập, nó được sản xuất bằng cách lựa chọn quy trình đúc hỗn hợp gốm bằng thép có hàm lượng mangan cao hoặc thép mactenxit. Nghĩa là, lớp hỗn hợp kim loại gốm được hình thành bằng cách đúc các hạt gốm trên bề mặt của (thép mangan cao) hoặc thép mactenxit. Khả năng chống mài mòn của lớp composite này gấp 2-3 lần so với thép mangan cao. 
Nhận xét

  1. Tantalizingly, but not realistically, one would possibly hope that a fast look at the spinning rotor would possibly spur a stable guess and an auspicious placement of chips. This roulette wheel features the standard black and pink numbers and features a ball. Place the green felt cowl down and also you instantly have your personal gaming table. Also included are betting chips and a set arm, providing you with every little thing want to|you should|you have to} throw the proper on line casino get together or Vegas-themed get together. Close-up white on line casino roulette with https://www.kmg21.net/ slot machine, chips and dice.

    Trả lờiXóa

Danh mục bài

Biểu mẫu liên hệ

Gửi